SMOLNA_8.png

Överlåten (Sättningar I-X)

Alan Asaid

> Här sår vi i jord, med ögon, mun, med näsa, händer, fingrar, öppnar, sol, sluter, regn, överlåter, allt<

I

(över) (över) (allt)

(över allt) (över)

(grönt) (över) (regn) (över)

(låt allt) (öppna) (för

allt) (över) (regn och sol)

(en sol) (grönt) (över)

(denna sol) (som regn) (som

vatten) (skuret) (rent) (utskurna

skidor) (vindor) (långa skott

och rötter) (vinda) (rena

allt) (och öppna) (slut

mig) (rena) (rena allt)

(och slut) (mig) (skiktad)

(ren och klädd) (med

ögonen) (med händerna)

(öppna)

II

(en rider) (en är redskap)

(tvådd) (sådd) (råder en

ensam fred) (här) (varje

grand) (en öppning) (säd

för säd) (i strama hus)

(ett frö) (frös det över) (en

vinter) (regn) (en höst) (varje

skida ren) (en öppen) (bok)

(långt träd) (i vind) (i regn)

(lugnt står det) (vid vatten)

(lugna) (drickande) (träd)

(varje löddrat) (träd) (en ögla)

(nål) (en sol) (en skena) (himmel

vidrörd) (långa nakna klunkar)

III

(nog) (sedan)

(nog)

(är jag)

(nog)

(sedd)

(sådd) (är)

(här) (pergament) (är)

(jag) (kanske) (jag)

(härdas) (i regn)

(härdar) (varje sol)

(varje lek) (en) (ett)

(en) (ett) (för) (jag)

(för) (att rinna) (för

moln) (sol) (regn)

(jag) (i krig) (rör

varandra) (i sol) (i

regn) (sår) (nära) (vatten)

IV

(smakar) (sår) (småskalar)

(agn) (svedd) (jord)

(sol) (nära) (flod)

(kanske) (vatten)

(löper) (inåt land)

(sätter) (lök vid lök)

(en spirad) (konung)

(är) (jord) (är)

(jord) (palats)

(rustar) (jorden)

(så) (sol) (kanske) (med

ansiktet) (gömt) (springa)

(med alla) (leende) (skratt)

(sätter) (fingrar) (i led)

(i jord) (i vatten) (grönt)

(intakt) (denna brunstrukna)

(denna sand) (denna öken)

(som skönast) (som)

(skalar varje lök) (lägger

skidorna isär) (i sol)

V

(linning) (grön

saft) (utskuren)

med röda) (gröna) (sträva

frukter) (sandiga) (i

stråk) (i djup) (i skålar)

(ögon) (av sol) (av regn)

(är det) (som värme)

(med enkla) (rena) (ögon)

(varje grodd) (varje skåra)

(varje rymning) (varje rymd)

(gömd) (varm lerjord) (röd)

(som) (varje hand) (varje stjälk

för sig)

VI

(stå intill) (med vind)

(med sol) (kanske) (regn

över) (marken) (härdar)

(står) (så slutna)

(regn) (alla) (regn) (sol)

(grönt) (ett skott) (en)

(i lek) (skuret)

(kanske) (lämnat)

(ansat) (veckat)

(utfört) (randat)

(siktat) (blad)

VII

(allt) (skårat)

(skurna) (ögon)

(näsor) (öron)

(hand) (i hand)

(en lem) (ett

gult) (ett strå)

(men) (sår) (sår)

(vatten) (ljust)

(vatten) (vatten)

(djupt) (i vattnet) (lägga

allt) (alla lemmar)

(alla runda) (delar)

(varje egen) (del) (egna

skott) (lämningar) (vackrast

så) (sår) (ansikte) (föra

ansiktet) (nära) (grönt

ansikte) (anlägga

ansikte) (i) (samma

skikt) (och delar) (alla

lemmarna) (trådarna)

(skurna) (brutna) (i

lila mun) (lila) (härmar

djur) (går) (sitter) (leder)

(överger) (förlåter) (ler

och sjunger) (ljuger)

(allt) (alla) (alla

i språng) (röda)

(gröna) (gula)

(lila) (lika) (svarta)

(puppor) (fågelväxter)

(lugn) (djur) (fåglar)

(kanske) (vatten)

(fågelregn) (fågelsol)

VIII

(gror) (alla)

(kroppar) (i

rött) (grönt)

(rött) (trätt)

IX

(jag) (en) (äng)

(kanske) (sluten) (kanske)

(ledd) (kanske)

(har jag) (rötter)

(blöter) (reglar) (varje

träd) (är det) (träd) (där

står de) (människor) (varje

träd) (väger) (rot) (blad) (krona)

(i gärning)

(tvådd) (sådd) (såning

för varje) (hand)

X

(lött) (djupt) (lött) (nere

är djur) (djup) (mellan

träd) (varje) (träd

i led) (lemmar) (rot)

(förbinda) (binda

upp) (bänd) (jord)

(bär) (jord) (börda)

(mellan) (djup) (mellan)

(ögon) (är) (kanske äng)

(med) (doft) (rund) (färg)

(är) (alla) (rosor)

(sakta) (händer) (sakta)

(regn) (skåldjup) (jord)

(sakta) (i ljus) (i vatten)

(knoppar) (rörs)

(där grenar) (verkar)

(rent) (satt) (sol)

(i sol) (lockar) (i sol) 

(utstår) (sår) (för

verkan) (för

grydd) (en)

(sådd)

(vid avgrund)

(ansikte) (slutet)

(hand) (mun) (tvådd)

(rund) (ed) (en) (ed) (en

ren) (satt) (jord) (ett

skratt) (i ansikte) (djupt)

(syr) (sätter) (sår)

(finger för) (finger

för) (mellan) (sort)

(jord) (djup) (ser)

(skida) (öppen)

(varm) (smak) (varm

ensam) (jord) (varm

sol) (jord) (regn

på regn) (sol

härmad)

>Här sår vi, syr, varandra, ser, hör, varje tråd, en jord, djup, grund, i låten, över allt, som överlåten<

Alan Asaid är född i Moskva, uppvuxen i Stockholm och bor numera på västtyska landsbygden en bit öster om Bonn. Ägnar mest tid åt litterär översättning från ryska och andra språk.

Alan Asaid, born in Moscow, raised in Stockholm, currently resides in the German countryside outside of Bonn. Works as a literary translator from Russian and other languages.