SMOLNA_8.png

Tio papyrer

Alan Asaid

"De som talar så visar att de söker ett hemland."

-

allt vatten        ordnat i räfflorna

                      varje vatten inordnat        inrymt

varje vätska en given helhet        varje

                       längtan hel        i denna        i ansiktet

givet        i sig nog        varje ansikte i

                       sig        givet        varje hörn av detta

ansikte        varje ansikte i detta

                       ansikte        givet         varje salt        varje

hav        i saltet        givet        finns denna

                       gåta        varje sand ett öga        givet

varje ensamt vatten helt        i helt

                       sig självt        för varje strävan        givet

och förlåtet        varje låtning        varje

                       gåva hel        i sig        en gåva        given

varje himmel hel        i solens rand        ett

                       öga        räfflorna i        räfflorna i sig

med varandra        nog        för varje gåva

--

                       ett enklaste          ett en          som i ögonen

vuxna denna vår          vatten          varje

                       vrå en fråga          i ande          i gåta          varje

gåta en vrå          varje krig          ett ansikte

                       givet          i denna utkant          i denna dal

denna uttänkta väta          denna väntan

                       är det höst eller vinter          eller vintern

här står de          i drivor          varje som snön

                       varje hel          som snö          given          varje blomma

i sin utkant          i drivor          i vita bollar

                       varje ansikte i varje driva          i varje

enskild blomma          given denna färg          i

                       sin vida vithet          öppen          given          i sin

ludna vithet          i sin sköra          varje blad

                       ett öga          givet          given all denna jolster

---

hur skulle           skulle jag           justera

                       ögonen           justera blicken           seendet

i denna vildmark           dessa ögon           ränder

                       över denna himmel           varje gren           varje

ensam frukt           inlindad           tung i sin

                       egen skida           sitt eget frö           frö i frö

givet           i sol           denna hemfallning           varje

                       röd frukt           innesluten i det blå           varje

sol ett grönt öga           ett gult ansikte i

                       väntan           varje ansikte en given frukt

varje enkel           ensam frukt           i vila           tung

----

                       justerar mina grunder             vilar i den

för varje släckning             varje öppen

                       jord             i detta tunga            trädets unga

skott             i vilan             höst             i varje gren

                       ett sprunget             vatten             i sig             givet

varje skott en ros             varje öga slutet

                       släcks i denna väntan             vinterns             varje

öga sträcks i luften             och igenom oss

                       i varje snäv vinkel             varje inskikt

varje enskild fråga             röst             i sina egna

                       skidor             slutna             så igen             i varje given

årstid             i varandra             öppnar sig             och in

                       för varje enskilt frö             för varje sommar

speglad             varje år ett eko             givet             varje

                       frö i frö             intvingat             varje djur             och

varje ögon             sett med ögonen             i längtan

                       fyller             fyller så             igen             igenom allt och

inåt             varje rätsida             och öppning             skänk

                       mig drömmar             frön i drömmar             alla ansikten

i drömmar             givna             ansikten             i sig             så nog

-----

så stor                så större                är denna längtan

                       i denna grönska               i denna tid av grönska

varje spår av grönskan                hel               ännu intill

                       i vatten                gjort               är denna jord en önskan

given denna fågel               denna fågels ljud               i 

                       mörka grönskan                vida träden                vida dessa

verk                var varje hand                 en veke                 gjord

                       är vi ställda intill                i väntan                gör sig

varje färg                 ett ansikte                 mot fågelns sång

------

                       jag måste fånga mörker                          jag måste

fånga ett mörker                          ett litet mörker

                       om dagen                         för varje dag                         i mörker

ser sig detta mörker                         i sig givet

                       varje dag ett mörker                          tvingat                         varje

mörker i sig självt                          för varje dag

                       i detta                          tvingat                         rundat och intill

med färgerna av djur                          av djur                          i 

                       ögon                          mörkret                          i varje mörker stilla

står                         de stilla                          djurens egen                         rösten

                       varje enkel röst                  i mörkret                          varje mörker

stilla                  satt                  intill det fästa                  rotens

                       mörker                  denna jord                  i detta                  rivet

varje trogen rot                  ett mörker                  varje dag

                       ett givet mörker                  stansat och ornerat

mörkret                  varje samtal                  sänkt i mörker

                       varje röst                  i röst                  sig själv i mörker

mellan detta                  stund i ro                  i varje mörker

                       ger sig dagen                  med sin röst                  mot rot

i rot                  intvingad                  varje dag ett helt

                       nytt mörker                  ger sig mörkret helt

-------

varje ansikte i regnet                   lindar

                       sig detta träd                   dessa grenar

vilar vi i gröna blad                   med

                       insektsnäsor                   insektsögon                   stirrar

vi ut varandra                   medan vi andas

                       medan vi ansar varandra                   i tron

i detta tal                   i sneda ränder                   färgar

                       allt med händerna                   med benen                   varje

sträckt led                   ett eget liv                   i grönskan

--------

                       hemfaller                      finner                      hemfaller åt

ansvar                      ett eget                      en för allas                      alla

                       i detta                      ansvarar vi                      med händerna

med rustningen                      för varje led                      varje 

                       förhoppning                      i ansiktet                      ett rent

en öppning                      given                      tvånget renat 

                       ur sig själva                      i varandra                     själva

tvingade                      i randen                      löser sig

                       mot fond                       mot bladens runda gälar

varje ansikte                      i djur                      i djur 

                       för varje rent djur                      i sig själva

tvingade till tal                      till rundhet

                       i sig själva vattenresta                      varje

rest i stunden                      givna dessa rop

                       givna dessa röster                      tvingade till

vila                      i sig själva                      vilan                      ron

                       i dessa ögon                      dessa fingrar                      leder

spelar                      varje klang i löv                      mot gröna

                       kantens skäl                      i varje ensamt öga

finner grönskan hägn                      ett stillgrönt

                       fäste                      varje dag                      mot varje given fond

---------

börjar varje dag                        med vittnet

                       varje ensam dag                        i runda karet

tvingat                        in i salen                        lyst                        förd

                       i sol                        i dimman                        in                       för att vittna

för att höras                        in i lyssningen                        in

                       i det förda                        det hemmet gav                        i djur

i varje egen dom                        i varje försköning

                       trogen                        sig given                        en bild                        ett runt

märke                        av avund                        i det skeva                        det

                       ringa                        det troget                        gick                        i sin förning

----------

                       det som varje hand                         bär den

som huset                       bygger sig ett hem

                       en färgning                       klar                       mot vinden

eller solen                        i varje kommet

                       i varje givet                        regn                        sin

dräkt en klar                        i färger                        stärkt

                       för varje rundat finger                        varje

hand                        som given                        slår                        i regn

                       i snön                        varje vår                        en sommar

bär ett hem                        i sin lindning

Alan Asaid är född i Moskva, uppvuxen i Stockholm och bor numera på västtyska landsbygden en bit öster om Bonn. Ägnar mest tid åt litterär översättning från ryska och andra språk.

Alan Asaid, born in Moscow, raised in Stockholm, currently resides in the German countryside outside of Bonn. Works as a literary translator from Russian and other languages.