SMOLNA_8.png

generation

Mie Møller Frederiksen

VI ER NATTENS REGN

VI ER HYBRIDER

FARVET AF TIDENS TEGN

VÅDE, KÅDE

AF FORANDERLIGHED

SEKSUEL FRIGØRELSE

FANGET I SKIND

I SIND

AF MULIGHEDERNES TRÆNGSEL

TAG ET VALG

OG FØLG DET

ELLER SKIFT MENING

OG SKRIV EN FALLITEKLÆRING

                       VI ER DRYPPENDE AF VIDEN

                       FORDOMSFARVET

                       I EN GRÆNSELØS MANGFOLDIGHED

                       AF OVERSKRIFTERNES

                       OPMÆRKSOMHEDSEPEDEMI

                       EKSTREMISMENS LETHEDSHYSTERI

                       FORARGEDE

                       KRÆNKEDE

                       UDE AF STAND

                       TIL AT SE

                       VI UNDERGRAVER

                       ENHVER MULIGHED

                       FOR AT VÆRE INDIVID

Mie Møller, född 1992, bosatt i Köpenhamn. Har uppträtt på Köpenhamns poesiscener, samt publicerat poesi i Det Poetiske Bureaus Forlags Tidsskrift.

Mie Møller, born 1992, resides in Copenhagen. Has performed on Copenhagens poetry scenes and published poetry in Det Poetiske Bureaus Forlags Tidsskrift.