SMOLNA_8.png

generation

Mie Møller Frederiksen

VI ER NATTENS REGN

VI ER HYBRIDER

FARVET AF TIDENS TEGN

VÅDE, KÅDE

AF FORANDERLIGHED

SEKSUEL FRIGØRELSE

FANGET I SKIND

I SIND

AF MULIGHEDERNES TRÆNGSEL

TAG ET VALG

OG FØLG DET

ELLER SKIFT MENING

OG SKRIV EN FALLITEKLÆRING

                       VI ER DRYPPENDE AF VIDEN

                       FORDOMSFARVET

                       I EN GRÆNSELØS MANGFOLDIGHED

                       AF OVERSKRIFTERNES

                       OPMÆRKSOMHEDSEPEDEMI

                       EKSTREMISMENS LETHEDSHYSTERI

                       FORARGEDE

                       KRÆNKEDE

                       UDE AF STAND

                       TIL AT SE

                       VI UNDERGRAVER

                       ENHVER MULIGHED

                       FOR AT VÆRE INDIVID

Mie Møller, född 1992, bosatt i Köpenhamn. Har uppträtt på Köpenhamns poesiscener, samt publicerat poesi i Det Poetiske Bureaus Forlags Tidsskrift.

Mie Møller, born 1992, resides in Copenhagen. Has performed on Copenhagens poetry scenes and published poetry in Det Poetiske Bureaus Forlags Tidsskrift.

Red. Lydia Liljegren 2021