SMOLNA_8.png

Grapefruit

2mG
GRAPEFRUIT1.jpg

 

Bild och illustration: Elina Nilsson

2mG - ett alias dedikerat till utforskande av frekvenser, brus, analoga kretsar, improvisation och multikanalsmusik. Manipulation av ljudvågor så enkelt och nära källan det går att komma med de verktyg jag har i min studio.

2mG - an alias dedicated to the exploration of frequencies, noise, analogue circuits, improvisation and multi channel music. Manipulation of sound waves as easy and as close to the source as it can get with the tools that I have in my studio.

Gusten Aldenklint är ljudproducent och är verksam i Göteborg.

Gusten Aldenklint is a sound producer and works in Gothenburg.